Rubriky


Náš tip

Newsletter

Přihlaste se k odběru zde.
 

Absolventi a daňová vratka za rok 2016

Během prázdnin a v září nastupuje do svého prvního zaměstnání na standardní pracovní smlouvu řada absolventů středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol. Za rok 2016 vznikne těmto zaměstnancům nárok na daňovou vratku.

Pro uplatnění školkovného a daňové slevy na manželku musejí být nejprve splněny zákonné podmínky. Jsou-li splněny, musí ještě zaměstnanec nárok na tyto slevy písemně doložit, přičemž příslušné doklady jsou pak nedílnou součástí ročního zúčtování daně prováděného zaměstnavatelem nebo daňového přiznání podávaného zaměstnancem. Zaměstnancům, kteří mají během roku pouze příjmy od zaměstnavatele, vznikne díky uplatnění slevy na manželku a školkovného nárok na vratku daně. „Za zaměstnance, kteří během roku 2015 pracovali pouze pro jednoho zaměstnavatele a podepsali u něj prohlášení k dani, vyřídí daňové záležitosti zaměstnavatel prostřednictvím ročního zúčtování daně,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

V ročním zúčtování se uplatní celá roční sleva
Zaměstnanci je během roku z hrubé mzdy zaměstnavatelem odváděna zálohová daň z příjmu. Pokud zaměstnanec požádá zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování za daný rok, potom se v ročním zúčtování vypočítá daňová povinnost za celý rok. Na základě provedeného ročního zúčtování daně vzniká často nárok na daňovou vratku. To je i případ absolventů, kteří nastoupí do práce v průběhu roku. V ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem se totiž uplatní nekrácená roční daňová sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Nárok na plnou daňovou slevu mají tedy i zaměstnanci pracující během roku pouze několik měsíců. „Absolventi, kteří během roku 2016 odvedou ze mzdy nějakou částku zálohové daně, obdrží obvykle celou nebo část zálohové daně po provedení ročního zúčtování zpět,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Lze uplatnit i slevu na studenta

V ročním zúčtování lze uplatnit i slevu na studenta, přestože studium skončilo již před nástupem absolventa do zaměstnání. Daňová sleva na studenta činí za každý měsíc splnění podmínky studia 335 Kč. Jestliže úspěšný maturant nastoupí do práce od 1. září 2016, potom mu může zaměstnavatel v ročním zúčtování za rok 2016 uplatnit daňovou slevu na studenta ve výši 2 680 Kč, tedy za měsíce leden až srpen. Během posledních prázdnin však v takovém případě nesměl úspěšný maturant vykonávat práci, ze které by bylo odváděno sociální pojištění, jinak by se uplatnila daňová sleva na studenta v poměrně menším rozsahu. V červenci a srpnu tak bylo možné přivydělat si například na dohodu o provedení práce jen s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně.

Na čem závisí výše daňové vratky?
Na základě ročního zúčtování daně nemůže zaměstnanec daň doplácet, pokud byla jeho mzdová evidence během roku vedená správně. Případnou daňovou vratku obdrží ve výplatě po provedeném ročním zúčtování za rok 2016. Daňová vratka absolventů může být různě vysoká, záleží na konkrétní situaci, zejména na výši zaplacené zálohové daně během roku a poměrné výši uplatněné daňové slevy na poplatníka a na studenta během roku 2016. Z důvodu uplatnění daňové slevy na poplatníka a daňové slevy na studenta může být daňová vratka maximálně ve výši odvedené zálohové daně během roku 2016. „Kupříkladu při nástupu do práce 1. září 2016 a zaplacení měsíční zálohové daně z příjmu ve výši 3 570 Kč, což odpovídá hrubé měsíční mzdě 28 000 Kč, vznikne po provedení ročního zúčtování daně nárok na daňovou vratku ve výši 14 280 Kč,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Daňová vratka a daňové přiznání
Někteří absolventi nebudou moci svého zaměstnavatele požádat o provedení ročního zúčtování daně a budou si muset sami podat daňové přiznání. A to například proto, že souběžně pracují pro dva a více zaměstnavatelů nebo mají příjem z pronájmu či z přivýdělku ze samostatné výdělečné činnosti. I v daňovém přiznání za rok 2016 přitom mohou uplatnit základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a poměrnou část slevy na studenta. A případně i další daňové odpočty a daňové slevy, na které mají dle zákona o dani z příjmu za rok 2016 nárok.Čtěte také

marketing Nejčastější důvody, kvůli nimž se Češi nezdravě zadlužují

marketing Až o pět let dříve do penze bez větších ztrát aneb předdůchod

marketing Tři dotazy aneb jak uspořit na vytápění a současně být v teple

marketing Daňové přiznání musejí podávat i nekteří zaměstnanci

marketing Co se změní v odvodech a daních v roce 2019

marketing Vlastní by či sázka na družstvo? Jaké jsou klady a zápory obou možností?

marketing MONETA Money Bank přináší pojízdný bankomat, jenž je světovou raritou

marketing Díky chytrému platebnímu terminálu budou mít neziskové organizace jednodušší správu veřejných sbírek