Rubriky


Náš tip

Newsletter

Přihlaste se k odběru zde.
 

Na dovolenou s komerčním cestovním zdravotním pojištěním

Zdravotní pojišťovny vydávají svým pojištěncům Evropský průkaz zdravotního pojištění, který opravňuje k čerpání nezbytné zdravotní péče v zemích EU, v Norsku, na Islandu, ve Švýcarsku, Makedonii, Srbsku a Lichtenštejnsku. S komerčním cestovním zdravotním pojištěním je však zahraniční dovolená mnohem klidnější.

Zdravotní pojištění můžeme nazvat povinnou solidární daní, neboť se při jeho výpočtu neuplatňují žádné daňové slevy ani žádné daňové odpočty a není stanoven maximální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění se tak platí i z nadstandardních mezd a zisků. Zaměstnanci platí na zdravotní pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a dalších 9 % za zaměstnance platí zaměstnavatel. Sazba zdravotního pojištění se v závislosti na výši mzdy nemění. Všechny osoby samostatně výdělečně činné pak odvádějí na zdravotní pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu. „Placení zdravotního pojištění je základní povinností zaměstnanců a živnostníků. Základním právem každého pojištěnce je právo na zdravotní péči. Během dovolené v členských zemích EU pak na ni má pojištěnec nárok za stejných podmínek jako místní občané,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Evropský průkaz zdravotního pojištění
Čerpat lékařsky nezbytnou zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění je možné pouze v členských zemích Evropské unie, popřípadě též v Norsku, na Islandu, ve Švýcarsku, v Makedonii, v Srbsku a v Lichtenštejnsku. Při cestách do vzdálenějších zemí světa je komerční cestovní zdravotní pojištění naprostou nutností, vždyť zdraví je ta nejcennější hodnota každého z nás. V takových případech je vhodné uzavřít komerční cestovní zdravotní pojištění, nebo  se pojistit u pojišťovny, která v dané zemi působí a je zde všeobecně dobře známa, aby nevznikaly zbytečné problémy.

Pozor na vysokou spoluúčast
Během dovolené v zahraničí, ať už u moře, v horách, nebo při procházkách za památkami, může dojít ke zdravotním problémům a nutnosti vyhledat zdravotní péči. Přestože je v členských zemích Evropské unie velmi dobře propracovaná sociální politika, je potřeba počítat s placením spoluúčasti. Při dovolené pouze s Evropským průkazem zdravotního pojištění (takzvanou European Health Insurance Card) se daná spoluúčast platí za stejných podmínek, jako ji hradí místní občané. V některých případech ovšem může být na české poměry nebývale vysoká. Požadované částky spoluúčasti je nutné přímo uhradit, přičemž zaplacená spoluúčast není zdravotními pojišťovnami v Česku proplácena. „Dovolená s komerčním cestovním zdravotním pojištěním přináší jistotu, neboť je ze smlouvy hrazena právě i spoluúčast. Výdaje na dobrou pojistnou ochranu jsou přitom v porovnání s celkovými výdaji na dovolenou relativně nízké,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.Čtěte také

marketing Podzimní kampaň s Domex+ od ČPP

marketing Až 70 % lidí by bez příjmu nevydrželo ani 3 měsíce. Nejvíce ohroženi jsou mladí

marketing Kampaň „Někde tam jsou“ od Kooperativy

marketing Otázky a odpovědi kolem pojištění schopnosti splácet a pojištění kybernetických rizik

marketing Pojišťovna VZP přináší klientům vylepšené pojištění Fénix

marketing Invalidita třetího stupně a dvojnásobné plnění, to je novinka pojištění FLEXI RISK

marketing Ke slovu se hlásí CUBIQ. Pojištění věcí, na nichž vám záleží, a to kompletně přes internet

marketing Zimní sezona začíná, Slavia pojišťovna připravila balíček Zima