Rubriky


Náš tip

Newsletter

Přihlaste se k odběru zde.
 

Výplaty náhrad z Fondu pojištění vkladů se zkrátí na 20 pracovních dnů

Fond pojištění vkladů (FPV) a bankovní instituce se intenzivně připravují na zkrácení lhůty pro výplatu náhrad pojištěných vkladů z dnešních tří měsíců na 20 pracovních dnů. Požadavek přináší novela zákona o bankách v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a rady přijaté 11. března 2009. Nový systém výplaty náhrad by měl být spuštěn nejpozději od 1. ledna 2011, ale vzhledem k procesní složitosti změny se již nyní pracuje na systémovém a softwarovém řešení.  Koncem ledna se k tomuto tématu koná v Praze konference pod záštitou FPV a Mezinárodní asociace pojistitelů vkladů.V prosinci 2009 vláda na svém zasedání schválila návrh novely zákona o bankách, která by měla platit od roku 2011 a kromě již delší dobu diskutovaného zvýšení limitů pojištění bankovních vkladů ze současných 50 tisíc eur na 100 tisíc eur (asi 2,6 milionu korun) tato novela přináší také významnou změnu ve lhůtě k výplatě náhrad za pojištěné vklady. Tato lhůta by se nově měla zkrátit na 20 pracovních dní. Změna tak navazuje na novou směrnici Evropské unie a normu musí ještě schválit parlament, senát a podepsat prezident ČR.

Účinnost legislativní změny přijde sice až za rok, ale již nyní se na ni zainteresované instituce musí řádně připravit. Změna je náročná nejen z pohledu samotných procesů, ale především technicky. FPV spolu s Mezinárodní asociaci pojišťovatelů vkladů k této problematice proto na konci ledna pořádají mezinárodní konferenci vztahující se k tomuto tématu. „Výměna informací a zkušeností s experty i mimo Evropskou unii by měla umožnit vyvarovat se některých chyb a pomoci nastavit procesy tak, aby se klienti, pokud by situace pro výplatu náhrad z pojištěných vkladů nastala, mohli rychle a jednoduše dostat ke svým finančním prostředkům“, říká výkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů Renáta Kadlecová.

Rozkolísanost finančního trhu v minulém období potvrzuje, že precizace systému pojištění vkladů je základním kamenem stabilizace bankovního trhu, ale také celého hospodářství. Sama Evropská unie přistoupila ke zkrácení lhůty výplat zejména kvůli udržení důvěry vkladatelů.

Situace, kdy se některá banka dostane do platebních potíží, je pro vkladatele velmi náročná, mnozí podlehnou panice a berou banky útokem, a mnohdy i ty, které v obtížích nejsou. Tím se spustí lavina, která může mít dalekosáhlé důsledky. „Zkrácení termínu výplat a zvýšení pojištěné částky vkladů je krokem ke stabilizaci důvěry vkladatelů v bankovní systém a v případě potenciálních problémů jedné banky by měl přispět k omezení  vzniku dominového efektu a podpořit udržení klidu na bankovním trhu“, říká Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka FPV. „Pro každého člověka je nepříjemné, pokud se nemůže po určitou dobu dostat ke svým finančním prostředkům, proto se snaží vláda a banky, společně s Fondem pojištění vkladů dopady co nejvíce minimalizovat“, dodává Kadlecová.

Fond pojištění vkladů vznikl roku 1994 na základě zákona o bankách. Pojištěny jsou veškeré vklady jak fyzických, tak právnických osob, vedené v pojištěných institucích v české nebo cizí měně, včetně úroků. Pojištěny jsou tak zejména kreditní zůstatky na běžných, termínovaných či vkladových účtech nebo vkladních knížkách, vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. FPV poskytuje náhrady za pohledávky z vkladů bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR ve výši 100% vkladu maximálně však 50 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance. Vklady klientů v pobočkách zahraničních bank, jejichž mateřská společnost má sídlo v zemích Evropské Unie, jsou pojištěny u systému pojištění vkladů působícího v sídle mateřské společnosti.

Za dobu své existence Fond pojištění vkladů vyplácel náhrady vkladů v šestnácti případech, při kterých poskytl v podobě dvanácti řádných a čtyř dodatečných výplat náhrady vklada­telům dvanácti bank v celkové výši zhruba 25 miliard korun. Fond je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí.

– red –Čtěte také

marketing ČSOB přinese atraktivnější úroky na spořicích účtech

marketing Spořicí účet Creditas bude mít nově úročení dvě procenta ročně

marketing Každý pátý Čech nemá ušetřené peníze na nečekané vydání

marketing Wüstenrot prodloužil platnost výhodné nabídky týkající se spořicích účtů

marketing Každý měsíc možnost vložit nových až 300 000 Kč na 2 % p. a. na 6 měsíců

marketing Klienti RSTS mohou mít ke stavebnímu spoření až čtyři tisíce jako bonus

marketing Češi nedělají rozdíl mezi spořením a investováním, jak ukázal nejnovější průzkum

marketing Creditas opět zvýhodňuje své spořicí účty, úrok dosáhne až na 1,1 % ročně