Rubriky


Náš tip

Newsletter

Přihlaste se k odběru zde.
 

Strašák výpovědi obchází. Pozor na ukončení pracovního poměru dohodou

Mnoho lidí dnes prožívá nejistotu a bojí se ztráty zaměstnání. Firmy jsou zasaženy opatřeními proti šíření koronaviru a ztrácejí ekonomickou svěžest a sílu. Nad mnohými zaměstnanci se pak vznáší riziko výpovědi. Na co si dát pozor z pozice zaměstnance?

Jaké jsou důvody výpovědi, okamžité výpovědi či výpovědi dohodou? Lze se pojistit pro případ ztráty zaměstnání?

Z jakých důvodů lze dostat výpověď

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů přímo uvedených v zákoníku práce. „Mezi důvody, ze kterých může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, počítáme zdravotní důvody, nesplnění požadavků pro výkon zaměstnání daných právními předpisy nebo zaměstnavatelem, neuspokojivé pracovní výsledky, závažné porušení pracovních povinností či z organizačních důvodů, např. kvůli nadbytečnosti. Pokud zaměstnanec obdrží výpověď od zaměstnavatele z důvodů, na kterých nenese vinu, náleží mu relevantní odstupné podle odpracovaných let,“ říká Martin Steiner, obchodní ředitel BNP Paribas Cardif.

Zaměstnavatel tedy nemůže propustit zaměstnance svévolně bez splnění zákonem definovaných podmínek. A zároveň musí také dodržet povinnost vyplatit zaměstnanci odstupné dle pravidel popsaných zákonem.

Okamžité propuštění bez výpovědní lhůty

K okamžité výpovědi bez výpovědní lhůty může zaměstnavatel přistoupit pouze ve výjimečných případech. Takto se může rozloučit pouze se zaměstnancem, který byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo na 6 měsíců, jednalo-li se o trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů. Dalším možným důvodem je zvlášť hrubé porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci. Jedná se o hrubé prohřešky, jako je například delší neomluvená absence, požívání alkoholu nebo drog během pracovní doby, krádež nebo násilný konflikt mezi zaměstnanci.

Výpověď dohodou

Někteří zaměstnavatelé se snaží se zaměstnancem na výpovědi dohodnout. Výpověď dohodou je ale zavádějící pojem, který v doslovném významu neexistuje. Pracovní poměr totiž může skončit pouze výpovědí ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele, nebo dohodou obou stran o ukončení pracovního poměru. U výpovědi dohodou se tedy nejedná o výpověď v pravém slova smyslu, ale o dohodu o rozvázání pracovního poměru. Pokud není v dohodě sjednán nárok na odstupné a chybí-li i důvod rozvázání pracovního poměru, pak zaměstnanec podle zákona nemá na odstupné nárok.

Pro případ ztráty zaměstnání se lze pojistit. Pozor na ukončení pracovního poměru dohodou

V situaci, kdy o zaměstnání přijdete, může situaci usnadnit pojištění. „Například Pojištění schopnosti splácet zajistí při nedobrovolné ztrátě zaměstnání úhrady splátek hypotéky, jiných úvěrů, ale také pomůže s běžným chodem domácnosti, úhradou výdajů na bydlení, energie. Dokáže ale i pomoci v dalších těžkých situacích, jako je dlouhodobá pracovní neschopnost či invalidita III. stupně,” uzavírá Martin Steiner z BNP Paribas Cardif a dodává „Dbejte na to, aby i při zaměstnavatelem iniciované dohodě o ukončení pracovního poměru, uvedl zaměstnavatel důvod ukončení. Pomůže vám to v získání maximální podpory v nezaměstnanosti od úřadu práce, a současně i pro nárok na pojistné plnění, pokud Pojištění schopnosti splácet máte sjednané.“Čtěte také

marketing Investice 2024? ..Možnosti a aktuální trendy

marketing S hypotékou je možná dobré si pospíšit ..

marketing Fio reaguje na změnu sazeb ČNB u hypotečních i splátkových úvěrů

marketing Dražší hypotéky uzavřené v posledních letech bude nyní možné velmi výhodně refinancovat. Zájemci ale mají čas jen do září

marketing Topná sezóna je tady. Analytici Kalkulátor.cz spočítali, kolik bude letos domácnosti stát

marketing Analýza: Co je výhodnější? Nemovitost si koupit, nebo pronajmout?

marketing Manželství a příjem z nájmu

marketing Kolik si lze přivydělat na úřadu práce?